Henning Persson Förvaltnings AB Intresseanmälan

Ju mer information du fyller i, desto större är chansen att vi hittar en bostad åt dig.
Är du osäker på hur du fyller i, kontakta oss på telefon 040-98 78 50.

Obligatoriska uppgifter är markerade med *

HuvudsökandeMedsökandeNuvarande Bostad


Önskad Bostad

(Observera att du maximalt kan välja fyra adresser.)


CentrumDavidshallLimhamnSlottsstaden
De personuppgifter du lämnar i din ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas, hanteras och lagras i enighet med PUL (Personuppgiftslagen). Uppgifterna som lämnas kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter. De uppgifter du lämnar kommer endast att behandlas inom bostadsföretaget. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande. Detta gäller också om din ansökan om bostad avslås. Om skälet till att din ansökan avslagits är att du inte kunnat godtas på grund av misskötsel i ett tidigare boende, bevaras dock uppgifterna under tre månader efter avslagsbeslutet. Vi vill göra dig uppmärksam på detta och försäkra oss om att du godkänner villkoren.

Jag godkänner